விலைவாசி | Vilaivaasi

விலைவாசி | Vilaivaasi


cut
Coconut

கூர் முனை அரிவாளால் 
இளநீர் சீவுவனை
நெருங்கவே பயம்!

5 கருத்துகள்: