சிறகுகளுக்காய் ஓர் ஏக்கம்

சிறகுகளுக்காய் ஓர் ஏக்கம்

Siraku
Sirkukalசிறகுகள் கிடைத்து 
வானம் பக்கமாகும்
அந்த நாள் எந்த நாளோ ?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக