சந்தனனமும் விபூதியும்
சங்கமம் கண்ட நெற்றிக்கு
சலித்து விட்டது.

ஒட்டிக் கொண்டது
ஸ்டிக்கர் பொட்டு.

0 comments:

Post a Comment

 
Top