ஸ்டிக்கர் பொட்டு | Stikker pottu

ஸ்டிக்கர் பொட்டு | Stikker pottu

Stikker kavithai
Stikker pottu Kavithai


சந்தனனமும் விபூதியும்
சங்கமம் கண்ட நெற்றிக்கு
சலித்து விட்டது.

ஒட்டிக் கொண்டது
ஸ்டிக்கர் பொட்டு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக