நியுட்டன் காதல் விதி | newton love poet

நியுட்டன் காதல் விதி | newton love poet

Kathal
Kaathal Vithi


ஒவ்வொரு வினைக்கும்
சமமான எதிர்வினை உண்டு!
உன் கருவிழிகளுக்கு சொல்லி விடு!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக