ஒவ்வொரு வினைக்கும்
சமமான எதிர்வினை உண்டு!
உன் கருவிழிகளுக்கு சொல்லி விடு!

0 comments:

Post a Comment

 
Top