என் கல்லூரி காதல் க(வி)தை

LOve
Love Collge
எட்டிப் பிடிக்க நினைத்த கவிதையெல்லாம் 
என்னைக் கண்டும் காணமல் செல்ல 
எட்டிப் பிடித்துக் கொடுத்தவள் 
எனதருகே வராமல் ஒதுங்கிச் சென்றாள்!

அவள் விழியோ காந்தத்தின் வட துருவம் 
என் விழியோ காந்தத்தின் தென் துருவம் 
இருந்தும் ஏன் இருவரும் ஓட்ட வில்லை
காதல் அறிவியலை சபித்துக் கொண்டேன்!

இருந்தாலும் என்றாவது ஒட்டிக் கொள்ளும் 
அதுதான் காந்த விழியின் காதல் அறிவியல்
வகுப்பு முடிந்து கலைந்து செல்வோரில் 
கவனமாய் தேடும் எனது தேடல் விழிகள்!

நட்சத்திர அணி வகுப்பாய் பெண்கள் செல்ல 
ஒற்றை முழுமதியாய் அவள் செல்வாள்
இவள் வருகை எதிர்பார்த்து நந்தவன தேராய் 
தன்னிலை மறந்து காத்திருக்கும் பேருந்து எண் 4!

இவள் பாதம் பேருந்தினுள் மெல்ல பதிய 
பேருந்து இயந்திரமும் காதல் கொள்ளும் 
இயந்திர மனிதனாம் எந்திரனைப் போல!
எட்டி நின்று ரசிப்பேன் மகளிர்  பேருந்து ஆதலால்!
                 
                                                                              தொடரும்...

0 comments:

Post a Comment

 
Top