பஞ்சுப் பொம்மை | panjup pommai

பஞ்சுப் பொம்மை | panjup pommai
பஞ்சணையில் அமர்ந்திருக்கிறது 
பஞ்சுப் பொம்மை!
உன் கூந்தல் பூக்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக