கலைந்த விரதம் | kalaintha virathamவிரதம் காக்கும் விழிகளை 
விரதம் கலைக்க வைத்தாய்!
உன் விழி கண்ட சில நொடிகளால்!

No comments:

Post a Comment