தண்டனை | Thandanai

தண்டனை | Thandanai

lip
Biting lip

தண்டனை வேண்டி தவறிழைத்து 
உன் முன்னே நான் நிற்க
தண்டனை கொடுத்து விட்டாய்!
உனக்கு நீயே உதடு கடித்து!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக