நரை தொடா கவிதை | white hair poem


என்றோ அவளுக்காக 
எழுதிய கவிதைகள் 
இன்று வரை இளமையாய்!

No comments:

Post a Comment