சர்வதேச தாய் மொழி தினம் கவிதை | Sarvadesa Thaai mozhi thinam

சர்வதேச தாய் மொழி தினம் கவிதை | Sarvadesa Thaai mozhi thinam

World language day
Thaai mozhli Thinam


மொழியின்றி வாழ்வதில்லை 
இல்லை இல்லை 
தாய் மொழியின்றி வாழ்வதில்லை!

சிந்தனைக்கு கவி சுவை சூட்டவும்
இல்லை இல்லை 
சிந்தனைக்கு கவி சுவை ஊட்டவும்,

நம் கலாச்சாரம் அழிந்து விடாமல் 
இல்லை இல்லை 
நம் கலாச்சாரம் சிதறி விடாமல்,

மொழியில் பிற மொழி புகாமல் 
இல்லை இல்லை 
மொழியில் பிற மொழி கலப்பிடம் ஆகாமல்,

இன்று வரை செம்மொழியாய் 
இல்லை இல்லை 
என்றுமே செம்மொழியாய், 

தாய் மொழியை மனதில் மறவாமல்
இல்லை இல்லை 
தாய் மொழியை மனதில் மறைக்காமல்,

எங்கு நான் நடந்து சென்றாலும் 
எங்கு நான் பறந்து சென்றாலும் 
நிழலாய் பிற மொழி வரட்டும்!

உடலாய் உணர்வாய் உயிர்வாய்
ஆன்மாவாய், ஆம்! ஆன்மாவாய்!
என் தாய் தமிழ் மொழி வரட்டும்!

ஆன்மாவிற்கு அழிவில்லை!
தாய் மொழிக்கு நிகர் ஏதும் இல்லை! 
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக