கவிதை தேடல் | Kavithai Thedal

கவிதை தேடல் | Kavithai Thedal


searching kavithai
Kavithai Thedal

எதுகை மோனை தேடிய போது
எதிர்ப்பட்ட முட்டுச் சந்தில் 
ஏதேர்ச்சையாக மோதிய போது
என்னை மறந்து உன்னை நினைத்தேன்!
என் தவறுதான் உன்னை நினைக்காதது!

எனது கவிதை தேடல் நீ !...2 கருத்துகள்: