கவிதையான கனவுகள் | Kavithaiyaana kanavukal

கவிதையான கனவுகள் | Kavithaiyaana kanavukal

Kanavu
Kanavu kavithai

இரவின் கனவுகளை 
கண்களில் சுமந்து 
விழியோரப் பார்வையால் 
எனக்கு காட்டி 
மொழி பெயர்க்கச்  
சொல்கிறாய்
கவிதையாக!


1 கருத்து: