இதுவும் கடந்து போகும் 
பொருந்தாத வார்த்தை 
என் முதல் காதலுக்கு!

0 comments:

Post a Comment

 
Top