அழகுப் போதை | Alaku pothai

உன் அழகுப் போதையால்
தள்ளாடிய ரோஜா பூவது
உன் கூந்தலேறியும் 
உதிர்ந்து விடுகிறது!

No comments:

Post a Comment