ஜோதிட வாழ்க்கை | Jothida vaalkai


அறிமுகம் அல்லாத
அன்பர்களின் கை ரேகையில்
உலவுகிறது
இவர்கள் வாழ்க்கை!

No comments:

Post a Comment