முடிவு

முடிவு


முடிவு காணும் முன்
முடிந்து விட்ட கவிதை
முற்று பெற்ற வாழ்க்கை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக