மண வாழ்க்கை | Marriage life

மண வாழ்க்கை | Marriage life

marriage
Marriage life kavithai


உதடுகள் உத்தரவிடும் முன் 
குறிப்பறிந்து பணிவிடை புரியும் 
என்னவளின் தேகத்தில் 
பூத்திருக்கும் வியர்வை துளியில் 
மணம் கொள்கிறது எங்கள் காதல்!

1 கருத்து: