காதல் கனி | Kaathal kani

காதல் கனி | Kaathal kani


kani
Kaathal Kani


எட்டாத கனி அது காதல் என்று 
சிலர் பறிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் 
எட்ட முடியவில்லை ஆதலால் 
சிலருக்குப் புளித்து விடுகிறது!

எட்டிப் பிடித்ததாய் உணர்ந்தவன் 
முழுவதும் ருசிக்கும் முன் 
தவறான முடிவெடுத்து விடுகிறான் 
இதற்கா ஆசைப் பட்டோம் என்கிறான்!

எட்டிப் பிடிக்கவும் முடியவில்லை 
எட்டிப் பிடிக்காமல் இருக்கவும் முடியவில்லை 
இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட சம நிலை 
தினமும் ருசிக்கிறான் காதல் கனியை !
1 கருத்து: