நேர்மையாய் வாழ்ந்த நாட்கள் | Nermaiyaai vaalntha naatkal

Honest
Honesty

சில மாதம்
கை கால் அசைத்து 
நேர்மையாகவும் 
நிம்மதியாகவும் 
நானும் இருந்தேன்

யோகாவும் தியானமும் 

தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

வழிபட்ட கடவுளும் 

தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

இமை மூடிய கருவிழியின் 

கனவும் தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

சம்பாதித்த காசு பணம் 

தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

மண்ணும் பொன்னும் 

தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

நட்பும் காதலும் கூட 

தரவில்லை 
அந்த நிம்மதியை!

இருந்தாலும் தந்து விட்டது 
அந்த இருள் கொண்ட 
கருவறை!
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக