கவிதைக்கு விடுமுறை


குளிருட்டப்பட்ட அலுவலகத்தில் 
அனல் காற்று வீச 
அறிந்து கொண்டேன்!
அலுவலகத்திற்கு நீ விடுப்பு என்று.

இன்று கவிதைக்கு விடுமுறை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக