சேமிப்பு ஹைக்கூ

சேமிப்பு ஹைக்கூ


இழந்து விட்ட பேனா மையில் 
இப்படியும் ஓர் சேமிப்பு!
காகிதம் கண்ட கவிதைகள்.

1 கருத்து: