தாகம் தணிந்த மயக்கம்


குப்பைத் தொட்டியில்
Kuppai thotti
குப்பைத் தொட்டியில்
குழந்தையாய்...

சதை கொண்ட ஏக்கங்கள்
கட்டிலில்
தாகம் தணிந்த மயக்கம்
குப்பைத் தொட்டியில்!

பத்து மாத பாரம் தாங்காமல்
தூக்கி எறிந்தாயோ
சுமைகள் உனக்கு சுகம் தானே!

என் அழுகை குரல்
கண்காட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்த
மாந்தர்கள் கூடி நின்று
உன்னை அழுக்காய் விமர்சிப்பார்களே!

ஐயோ அம்மா
நான் என்ன செய்வேன்
குப்பையில் கிடந்ததால்
அறிவில்லா மாந்தர் என்னை
அழுக்காய் பார்ப்பார்களே!

குப்பைத் தொட்டியில் குமுறல்கள்
என் தேசத்து கீதங்கள்
என் நினைவுச் சின்னமாய்
என் அகத்தினிலே பதிந்திருக்கும்
என் தேசத்து குப்பைத் தொட்டி!

என் தேசத்து ஒரு நாள் தொட்டில்!

காலை நாளிதழ் பார்த்து
உன் வேதனை நிம்மதி அடைகிறது
குப்பைத் தொட்டியில்
பச்சிளங் குழந்தை மீட்பு!


1 கருத்து: