கவிதை பேசும் காதணிகள்...

ஒற்றைக் கால் பூக்கள் 
தலையாட்டி கவிதை பேசுகிறது.
என்னவளின் காதணிகள்!


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக