பிரசவ வலிக்குப் பயந்த நான்...

பிரசவ வலிக்குப் பயந்த நான்...


பெண்மையை உயர்த்திப் பேச 
என்னை நானே 
தாழ்த்திக் கொண்டதும் உண்டு.
பிரசவ வலிக்குப் பயந்த நான் 
ஆண் மகனாக பிறந்தேன்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக