ரயில் குழந்தை | rayil kulanthai


ஜன்னலோர இருக்கையில் 
இன்பமாய் நான் அமர்ந்திருக்க 
இரவு நேர குளிர் காற்று 
செவியோரம் ஏதோ சொல்ல 
மொழி பெயர்க்கத் தெரியாமல் 
சுகம் காண்கிறது என் உள்ளம்.

ஆம்!
குழந்தையின் மழலைப் பேச்சு 
சில நேரங்களில் புரிவதில்லை!

No comments:

Post a Comment