ரயில் குழந்தை | rayil kulanthai

ரயில் குழந்தை | rayil kulanthai

Rayil
Rayil kulanthai

ஜன்னலோர இருக்கையில் 
இன்பமாய் நான் அமர்ந்திருக்க 
இரவு நேர குளிர் காற்று 
செவியோரம் ஏதோ சொல்ல 
மொழி பெயர்க்கத் தெரியாமல் 
சுகம் காண்கிறது என் உள்ளம்.

ஆம்!
குழந்தையின் மழலைப் பேச்சு 
சில நேரங்களில் புரிவதில்லை!
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக