மொழி பெயர்க்கப்பட்ட கவிதை
உன் கண்ணில் தெரிகிறது
தினம் தினம் வாசித்து 
தற்பெருமை கொள்கிறது 
உன் வீட்டு கண்ணாடி பிம்பம்!

2 comments:

 
Top