அசை போடும் உன் நினைவுகள்..........


அசை போடும் உன் நினைவுகள் 
இன்று வரை ஜீரணம் ஆகவில்லை
ஆறடி குழியில் சேர்ந்த பின்னும்.

No comments:

Post a Comment