இறந்த காதலும் 
கேட்கிறது இழப்பீடாக
ஆறடி நிலம்.

1 comments:

 
Top