இழப்பீடு ஹைக்கூஇறந்த காதலும் 
கேட்கிறது இழப்பீடாக
ஆறடி நிலம்.

No comments:

Post a Comment