அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது
அந்த எழுதப்படாத   வெள்ளைக் காகிதம்
தலைப்பு மட்டும் கொடுத்து விட்டார்கள் 
நிலவு என்று.

0 comments:

Post a Comment

 
Top