விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் காதல்!!!
மண்ணின் தாகம் தீர்த்த காதலி
மழை!!!!

0 comments:

Post a Comment

 
Top