தாகம் தீர்த்த காதலி

Thaagam
Thaagam Kaathali


விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் காதல்!!!
மண்ணின் தாகம் தீர்த்த காதலி
மழை!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக