நீ ரொம்ப அழகு | Nee romba alaka irukka


தோகை விரித்த மயில்
நேற்று கண்டேன்!
என்னவளின் கூந்தல் 
விரிந்த நிலையில்!

No comments:

Post a Comment