தோகை விரித்த மயில்
நேற்று கண்டேன்!
என்னவளின் கூந்தல் 
விரிந்த நிலையில்!

0 comments:

Post a Comment

 
Top