நீ என்னிடம் பேசுவாய் 
என்ற நினைவுகள்
இன்றுவரை சிலைகளாய்.

0 comments:

Post a Comment

 
Top