எழுத்து பிழை | Eluthu pizhaiசரி செய்ய முடியாத
எழுத்து பிழையாய்
இன்று வரை 
என் காதல்!

No comments:

Post a Comment