உன் இரு வரி இதழ்கள் 
உலகப் பொதுமறையாம் எனக்கு!

0 comments:

Post a Comment

 
Top