சிறகுகள் இல்லாமல் பறக்கின்றான்
உடலை விட்டு பிரியும் போது
மரணம் - உயிர்

4 comments:

 
Top