நிலவை பார்த்து
ஆறுதல் அடைகிறேன்.
உன்னை பார்த்தது போல

0 comments:

Post a Comment

 
Top