ஹைக்கூ கவிதை


பொய்யை எழுத
சில நேரம் ஆகிறது!
கவிதை

No comments:

Post a Comment