கலப்படம்.......தங்கத்தில்
வெள்ளி கலப்படம்.
என்னவளின் பாதத்தில்
வெள்ளி கொலுசுகள்!

No comments:

Post a Comment