கிளிப் பிள்ளை | Kilippillai

Kili
kili pillai

பிரசவ வலி அறியாத 
மலடியும் இன்று தாய்.

கிளி ஒன்றை வளர்த்து 
அம்மா சொல்லச் சொல்லி 
பறவையையும் மாற்றினாய்
கிளிப் பிள்ளையாக !

இதோ தாயின் குரல் 
கிளிப் பிள்ளையை நோக்கி...

அம்மா சொல்லு செல்லம் 
அம்மா சொல்லு 
அம்மா!!!
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக