காதல் தோல்வி ஹைகூ

மாது கவிதையில்
இன்று முதல் மது 
காதல் தோல்வி!

No comments:

Post a Comment