வினோதமானவளே!
என் வினோதமானவளே!
இதயத்தை திருடியது
என்னவோ நீதான்!
உன் இதயத்தில்
சிறை தண்டனை
எனக்கா?

என் வினோதமான செல்லமாட நீ!

No comments:

Post a Comment