உன் இதயமே
கோயில் என்று 
சுற்றி வரும் 
இந்த கோயில் புறாவிற்கு 
இதயத்தில் இடம் ஒன்று 
கொடுக்க கூடாதா?

0 comments:

Post a Comment

 
Top