என்னை காதலித்து பார்!........
என் மௌன ராகங்கள் கூட
உன் காதுகளில் சங்கீதமாய்!
என்னை காதலித்து பார்!


No comments:

Post a Comment